Reglement “win een iPhone14 voor de gouden tip”

1. Organisatie
Wedstrijd wordt georganiseerd door VK Design BV met zetel te Brielken 30, 9940 Evergem
De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van VK Design
Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode
De wedstrijd loopt van 14 juli 2023 om 0u00 tot 31 december 2023 om 23u59

3. Wie kan deelnemen
De wedstrijd staat open voor iedereen die:
• Bij het invullen van het formulier minstens 18 jaar is;
• Woonachtig is in België;
Uitgesloten van deelname zijn:
• Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen.
Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer heeft deelgenomen, zullen alle deelnames als
ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.
VK Design BV kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede)
georganiseerd door VK Design voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op
één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te
kwader trouw aan een wedstrijd.
• personen die acteren vanuit een professionele recruteringsorganisatie. (Interimbureau, Headhunters, etc…)

4. Verloop van de wedstrijd
Tijdens de wedstrijdperiode kan iemand de contactgegevens doorgeven van een persoon die zij
als geschikte kandidaat voor een vacature beschouwen. Zij verifiëren zelf bij de betrokkene of de
doorgegeven gegevens in het kader van de GDPR wetgeving mogen worden verstrekt.
VK design wijst elke aansprakelijkheid af in het kader van inbreuken op de GDPR wetgeving en zal
deze verhalen op de persoon die onrechtmatig gegevens aan VK Design BV heeft verstrekt.
Kandidaturen dienen ons te bereiken binnen de bovenstaande wedstrijdperiode.
Eerste persoon die ons de volledige en juiste contactgegevens verstrekt via het contactformulier
op de webpagina www.vkdesign.be/vacatures én :
• Waarbij de kandidaat minstens 6 maanden in dienst blijft bij VK Design BV
• Waarbij de kandidaat minstens 100 werkende dagen is aanwezig en actief is geweest
• Waarbij de kandidaat na 6 maanden dienst goed wordt beoordeeld
• Zijn/haar naam invult bij tipgever op het contactformulier op de webpagina
www.vkdesign.be/vacatures wint een iPhone14

5. De prijs
Is een iPhone14 128Gb van het merk Apple in kleur en uitvoering die op dat moment het best beschikbaar is.
Zo dit type niet meer beschikbaar is kan door VK Design BV gekozen worden voor een alternatief (minstens) gelijkwaardig model
Prijs kan niet worden ingeruild voor een som geld

6. Privacy
VK Design bv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van
deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van deze wedstrijd. Deze
toestemming kan je op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@vkdesign.be
met de uitdrukkelijke vraag om uw deelname aan de wedstrijd “win een iPhone voor de gouden
tip” in te trekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot
max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik
voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn
verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of
om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te
oefenen, kan je ons bereiken via info@vkdesign.be of per post gericht aan VK Design BV –
Brielken 30, 9940 Evergem. Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Overige bepalingen
a) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
b) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews,
foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
c) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de
wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle
bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen
vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
d) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt
wedstrijd en organisatoren.
e) VK Design BV kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere
andere reden die buiten de wil van VK Design BV ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien
de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

6) VK Design BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de
communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …)
waardoor een inschrijving ons niet of later bereikt.

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VK Design BV zich uitdrukkelijk het recht voor
de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden
georganiseerd door VK Design BV

Tip

Je kan bij ons kosteloos parkeren. Net voor de
deur. Bovendien stopt Tramlijn 1 Flanders
Expo-Evergem net aan onze toonzaal.